El disseny de situacions i activitats que afavoreixen l’aprenentatge

Hi ha quatre principis bàsics orientats a optimitzar l’aprenentatge:

1. Els centres educatius i les aules han d’estar focalitzats en els alumnes. No solament és important tenir en compte els coneixements previs dels alumnes, sinó que a més hem de conèixer les seves característiques culturals i individuals.

2. Les aules i les activitats d’aprenentatge han d’estar centrades en el coneixement i en la comprensió. Per aquest motiu és molt important el contingut de l’ensenyament (que, com i per què s’ensenya)

3. Les situacions i les activitats d’aprenentatge deuen incorporar l’avaluació formativa.

4. Els centres educatius i les aules han d’estar focalitzats en la comunitat.

Els estudis fets per promoure i facilitar l’aprenentatge escolar també serveixen per millorar l’eficàcia de l’acció docent del professorat. Els professors eficaços promouen l’aprenentatge significatiu mitjançant diverses tècniques com per exemple implicant activament als alumnes o estimulant el pensament estratègic.

Cal destacar també la proposta realitzada per Onrubia que parla sobre com es poden interpretar els conceptes d’ajuda i l’ajust d’aquesta ajuda creant zones de desenvolupament pròxim en la interacció entre professors i alumnes. El concepte de zona de desenvolupament pròxim (ZDP), designa la distància existent entre el que una persona pot fer o aprendre per si sola i el que pot fer o aprendre amb l’ajuda i el recolzament d’altres persones amb les que interactua. Existeixen una sèrie de criteris relacionats amb la creació i l’assistència en ZDP que tenen bàsicament el seu origen en la interacció entre professor i alumnes.

Recibe nuevos alumnos
© 2007 - 2024 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros