Presentació: Classes particulars a distància

El meu nom és Vicent, i treballe d’investigador en un Institut Tecnològic de la UPV. No obstant això, en el meu temps lliure em dedique a fer traduccions, especialment de llenguatges d'especialitat cientificotècnics (manuals, TFG, TFM...) i classes de suport per a l'obtenció dels principals exàmens de valencià: JQCV, CIEACOVA i EOI, en els nivells B2, C1 i C2. En concret, dispose dels títols de valencià següents:

- Certificat Superior (C2) de la JQCV

- Certificat C2 de les universitats valencianes (CIEACOVA)

- Capacitació per a la Docència en Valencià per la Universitat d'Alacant

- Certificat de capacitació tècnica de Correcció de Textos de la JQCV

- Certificat de capacitació tècnica de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació de la JQCV

- Curs d'expert universitari de competència professional per a l'ensenyament en valencià

La meua metodologia està adreçada especialment a gent adulta que no disposa de molt de temps per a dedicar a la matèria i vol, siga per gust o per obligació, obtindre un títol oficial de valencià. Es tracta de combinar dos elements cabdals que sempre solen fallar entre els usuaris passius de la llengua, que l'entenen però no la solen parlar:

a) Pràctica de l'escriptura mitjançant redaccions que s'envien de forma telemàtica i es tornen corregides, atorgant les puntuacions reals detallades per aspectes, pel mateix mitjà.

b) Pràctica d'interacció oral a distància via conversa telefònica o per Skype, en la qual es repassen les errades comeses en les darreres redaccions una per una lligant l'explicació amb la normativa.

Addicionalment, de forma puntual, es pot acordar alguna classe oral presencial per a practicar la interacció amb l'examinador i fer algun simulacre d'examen amb proves reals de convocatòries anteriors.

Salutacions!

Utiliza nuestro Buscador Inteligente
© 2007 - 2024 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros