Què s'espera d'un docent individual? Algunes reflexions

Potser alguna vegada us heu preguntat: com hauria de ser un professor o una professora de classes particulars? Què esperen els nostres alumnes quan un bon dia ens fan un truc perquè d'alguna manera ens necessiten?

Està clar que un docent personal no substitueix mai el professorat reglat; es tracta de donar un suport en l'aprenentatge, ja que l'estudiant té unes dificultats que no les pot resoldre amb el grup classe.

És important per tant detectar aviat aquestes mancances per tal d'iniciar ràpid un procés paral·lel al que segueix l'alumne a l'aula, però personalitzat.

Aquest docent que alerta i apunta les dificultats que troba l'estudiant en una matèria ha de fer un pas més, ja que els problemes que troba l'alumneno són només propis de la matèria que explica, sinó que són sobretot una qüestió educativa, que molt sovint no se centra només en l'àrea per a la qual se li ha demanat ajut, sinó que ha d'intentarresoldre un dèficit en els mecanismes d'aprenentatge. Aquí rau la grandesa d'una bona classe particular: a més d'ajudar en l'assoliment dels contingutsdemanats, reforçarà i afavorirà una actitud positiva davant la dificultat que l'alumne presenta per millorar el seu rendiment acadèmic.

És clar que tot això és canvia quan els estudiants són adults i no demanen el nostre ajut per un dèficit escolar, del nivell que sigui. Ni tampoc quan se'ns reclama per unes classes d'empresa. Arribem aquí a un altre paràmetre educatiu amb unes necessitats diferents i específiques. Algun altre dia abordaré aquesta perspectiva també interessant.

© 2007 - 2022 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros