Com afecten les matemàtiques a la nostra vida?

Segons Jordan et al., (2007) les matemàtiques estan relacionades amb el nivel socioeconòmic d’un nen. A més a més, incideixen els ingressos familiars, el grau de pobresa de la zona on viu i l’èxit educatiu dels pares (Clements and Sarama, 2008).

Aquesta situació causa que els nens que provenen de famílies d’alt nivell socioeconòmic tenen millors resultats i rendiment escolar en matemàtiques. Per contra, els nens desfavorits, acaben abandonant l’ensenyança secundària. Açò és una conseqüència molt negativa perquè en la vida quotidiana està plena de necessitats que resoldre amb les matemàtiques i a la vegada, estan relacionades amb les noves tecnologies, vitals per la integració a la societat.

Exposada aquesta situació, vegem que es necessari la identificació primerenca a les aules sobre les dificultats matemàtiques per ajudar als nens que ho requereixen, sobre tot aquells amb una situació desfavorable.

Aleshores, com podríem actuar per fer una detecció i identificació d’aquestes dificultats?

Des del meu punt de vista, pense que les escoles deurien de passar al inici de curs una prova d’avaluació inicial per detectar aquest problema i poder intervenir el més prompte possible, entre altres.

Què penseu vosaltres, com identificaríeu aquesta necessitat?

Altra pregunta que us plantegi és: Creieu que el currículum d’infantil i primària dona suport a aquesta situació o les lleis d’educació tant a nivell nacional com autonòmic?

Bibliografia:

- Jordan, N. C.,i Levine, S. C. (2009). Socioeconomic variation, number competence, and mathematics learning difficulties in young children. Developmental disabilities research reviews 15 (1), 60-68.

© 2007 - 2022 Tus clases particulares Mapa web: Profesores particulares| Academias y centros